Công Ty Cổ Phần Sensorial Soare

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Sensorial Soare

Cong Ty Co Phan Sensorial Soare
Mã Số Thuế: 5801466754
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 65 Trương Công Định, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 22-06-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-06-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Trần Nguyễn Phương Khanh
Ngành nghề chính: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Sensorial Soare

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Sensorial Soare?

✓ Trả lời: 5801466754

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Sensorial Soare?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Sensorial Soare chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Sensorial Soare?

✓ Trả lời: Số 65 Trương Công Định, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Sensorial Soare là ai?

✓ Trả lời: Trần Nguyễn Phương Khanh

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Sensorial Soare?

✓ Trả lời: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

[ad_2]