Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dili Home

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dili Home

Cong Ty Co Phan San Xuat Thuong Mai Dili Home
Mã Số Thuế: 5801486623
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 45 thôn Xóm Mới, Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 23-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 23-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Tôn Thất Hùng Long
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dili Home

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dili Home?

✓ Trả lời: 5801486623

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dili Home?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dili Home chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dili Home?

✓ Trả lời: 45 thôn Xóm Mới, Thị trấn Di Linh, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dili Home là ai?

✓ Trả lời: Tôn Thất Hùng Long

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dili Home?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]