Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Dược Liệu Thiên Tâm

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Dược Liệu Thiên Tâm

Tiếng Anh:

THIEN TAM PHARMACEUTICAL PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan San Xuat Duoc Lieu Thien Tam
Mã Số Thuế: 5801478774
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 61A, đường Hoàng Diệu, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 13-01-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 13-01-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Hoàng Thị Thu Hà
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Dược Liệu Thiên Tâm

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Dược Liệu Thiên Tâm?

✓ Trả lời: 5801478774

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Dược Liệu Thiên Tâm?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Dược Liệu Thiên Tâm chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Dược Liệu Thiên Tâm?

✓ Trả lời: Số 61A, đường Hoàng Diệu, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Dược Liệu Thiên Tâm là ai?

✓ Trả lời: Hoàng Thị Thu Hà

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Dược Liệu Thiên Tâm?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]