Công Ty Cổ Phần Ruby Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Ruby Đà Lạt

Tiếng Anh:

Ruby Da Lat Joint Stock Company

Cong Ty Co Phan Ruby Da Lat
Mã Số Thuế: 5801465415
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 3 Hùng Vương, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 31-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 31-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Vũ Minh Đức
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Ruby Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Ruby Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801465415

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Ruby Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Ruby Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Ruby Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số 3 Hùng Vương, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Ruby Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Vũ Minh Đức

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Ruby Đà Lạt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]