Công Ty Cổ Phần Phú Sơn Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Phú Sơn Đà Lạt

Tiếng Anh:

Phu Son Da Lat Joint Stock Company

Cong Ty Co Phan Phu Son Da Lat
Mã Số Thuế: 5801459813
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Phát Chi, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 25-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Phạm Xuân Giang
Ngành nghề chính: Bán buôn kim loại và quặng kim loại

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Phú Sơn Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Phú Sơn Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801459813

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Phú Sơn Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Phú Sơn Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Phú Sơn Đà Lạt?

✓ Trả lời: Thôn Phát Chi, Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Phú Sơn Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Phạm Xuân Giang

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Phú Sơn Đà Lạt?

✓ Trả lời: Bán buôn kim loại và quặng kim loại

[ad_2]