Công Ty Cổ Phần Phát Triển Du Lịch Đà Lạt New

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Du Lịch Đà Lạt New

Tiếng Anh:

DA LAT NEW TOURISM DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Phat Trien Du Lich Da Lat New
Mã Số Thuế: 5801480251
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 23A đường Phù Đổng Thiên Vương, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 22-02-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-02-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Hoàng Ngọc Linh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Phát Triển Du Lịch Đà Lạt New

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Du Lịch Đà Lạt New?

✓ Trả lời: 5801480251

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Phát Triển Du Lịch Đà Lạt New?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Du Lịch Đà Lạt New chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Du Lịch Đà Lạt New?

✓ Trả lời: Số 23A đường Phù Đổng Thiên Vương, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Du Lịch Đà Lạt New là ai?

✓ Trả lời: Hoàng Ngọc Linh

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Du Lịch Đà Lạt New?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]