Công Ty Cổ Phần Phát Triển Du Lịch Canh Nông Nhà Vườn Xanh

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Du Lịch Canh Nông Nhà Vườn Xanh

Tiếng Anh:

THE GREEN COUNTRY HOUSE JOIN STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Phat Trien Du Lich Canh Nong Nha Vuon Xanh
Mã Số Thuế: 5801450507
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 16A Nguyễn Du, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 08-12-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-12-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp lý: Trương Anh Vũ
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Phát Triển Du Lịch Canh Nông Nhà Vườn Xanh

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Du Lịch Canh Nông Nhà Vườn Xanh?

✓ Trả lời: 5801450507

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Phát Triển Du Lịch Canh Nông Nhà Vườn Xanh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Du Lịch Canh Nông Nhà Vườn Xanh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Du Lịch Canh Nông Nhà Vườn Xanh?

✓ Trả lời: Số 16A Nguyễn Du, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Du Lịch Canh Nông Nhà Vườn Xanh là ai?

✓ Trả lời: Trương Anh Vũ

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Du Lịch Canh Nông Nhà Vườn Xanh?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]