Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Và Truyền Thông Du Lịch Asean Việt Nam

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Và Truyền Thông Du Lịch Asean Việt Nam

Cong Ty Co Phan Phat Trien Bat Dong San Va Truyen Thong Du Lich Asean Viet Nam
Mã Số Thuế: 5801466994
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 25 Hùng Vương, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 25-06-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-06-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Lê Thị Hồng Xinh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Và Truyền Thông Du Lịch Asean Việt Nam

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Và Truyền Thông Du Lịch Asean Việt Nam?

✓ Trả lời: 5801466994

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Và Truyền Thông Du Lịch Asean Việt Nam?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Và Truyền Thông Du Lịch Asean Việt Nam chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Và Truyền Thông Du Lịch Asean Việt Nam?

✓ Trả lời: Số 25 Hùng Vương, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Và Truyền Thông Du Lịch Asean Việt Nam là ai?

✓ Trả lời: Lê Thị Hồng Xinh

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Và Truyền Thông Du Lịch Asean Việt Nam?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]