Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Mik Capital Land

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Mik Capital Land

Tiếng Anh:

MIK LAND

Cong Ty Co Phan Phat Trien Bat Dong San Mik Capital Land
Mã Số Thuế: 5801479513
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 65 Đường 3 tháng 2, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 07-02-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 07-02-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: NGUYỄN THẾ CÔNG
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Mik Capital Land

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Mik Capital Land?

✓ Trả lời: 5801479513

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Mik Capital Land?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Mik Capital Land chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Mik Capital Land?

✓ Trả lời: 65 Đường 3 tháng 2, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Mik Capital Land là ai?

✓ Trả lời: NGUYỄN THẾ CÔNG

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Mik Capital Land?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]