Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Thuận Nhiên Bảo Lộc

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Thuận Nhiên Bảo Lộc

Cong Ty Co Phan Nong Nghiep Thuan Nhien Bao Loc
Mã Số Thuế: 5801463383
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 15 Đặng Trần Côn, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 07-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 07-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Lê Bé Hai
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Thuận Nhiên Bảo Lộc

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Thuận Nhiên Bảo Lộc?

✓ Trả lời: 5801463383

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Thuận Nhiên Bảo Lộc?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Thuận Nhiên Bảo Lộc chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Thuận Nhiên Bảo Lộc?

✓ Trả lời: Số 15 Đặng Trần Côn, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Thuận Nhiên Bảo Lộc là ai?

✓ Trả lời: Lê Bé Hai

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Thuận Nhiên Bảo Lộc?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]