Công Ty Cổ Phần Mt Nguyễn

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Mt Nguyễn

Tiếng Anh:

MT NGUYEN JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Mt Nguyen
Mã Số Thuế: 5801484217
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 21/2 Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 09-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 09-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Minh Thắng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Mt Nguyễn

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Mt Nguyễn?

✓ Trả lời: 5801484217

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Mt Nguyễn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Mt Nguyễn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Mt Nguyễn?

✓ Trả lời: 21/2 Trần Phú, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Mt Nguyễn là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Minh Thắng

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Mt Nguyễn?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]