Công Ty Cổ Phần Miền Tỉnh Thức

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Miền Tỉnh Thức

Tiếng Anh:

Mien Tinh Thuc Joint Stock Company

Cong Ty Co Phan Mien Tinh Thuc
Mã Số Thuế: 5801469360
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số A22, Khu Quy Hoạch Viện Nghiên Cứu Hạt Nhân, Đường Hùng Vương, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 13-08-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 13-08-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Lê Quốc Triều
Ngành nghề chính: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Miền Tỉnh Thức

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Miền Tỉnh Thức?

✓ Trả lời: 5801469360

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Miền Tỉnh Thức?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Miền Tỉnh Thức chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Miền Tỉnh Thức?

✓ Trả lời: Số A22, Khu Quy Hoạch Viện Nghiên Cứu Hạt Nhân, Đường Hùng Vương, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Miền Tỉnh Thức là ai?

✓ Trả lời: Lê Quốc Triều

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Miền Tỉnh Thức?

✓ Trả lời: Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông

[ad_2]