Công Ty Cổ Phần Liên Á Star

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Liên Á Star

Tiếng Anh:

L.a Star Joint Stock Company

Cong Ty Co Phan Lien A Star
Mã Số Thuế: 5801465045
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 37 Xuân An, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 27-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Bùi Ngọc Thu
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Liên Á Star

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Liên Á Star?

✓ Trả lời: 5801465045

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Liên Á Star?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Liên Á Star chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Liên Á Star?

✓ Trả lời: Số 37 Xuân An, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Liên Á Star là ai?

✓ Trả lời: Bùi Ngọc Thu

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Liên Á Star?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]