Công Ty Cổ Phần Lâm Thanh Sơn Group

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Lâm Thanh Sơn Group

Cong Ty Co Phan Lam Thanh Son Group
Mã Số Thuế: 5801484792
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Lô 10, KQH ĐH Đà Lạt, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 17-05-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 17-05-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nhâm Ngọc Sơn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Lâm Thanh Sơn Group

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Lâm Thanh Sơn Group?

✓ Trả lời: 5801484792

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Lâm Thanh Sơn Group?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Lâm Thanh Sơn Group chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Lâm Thanh Sơn Group?

✓ Trả lời: Lô 10, KQH ĐH Đà Lạt, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Lâm Thanh Sơn Group là ai?

✓ Trả lời: Nhâm Ngọc Sơn

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Lâm Thanh Sơn Group?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]