Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thương Mại Dịch Vụ Thanh Ngọc Phát

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thương Mại Dịch Vụ Thanh Ngọc Phát

Tiếng Anh:

THANH NGOC PHAT SERVICES TRADING BUSINESS JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Kinh Doanh Thuong Mai Dich Vu Thanh Ngoc Phat
Mã Số Thuế: 5801478975
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Păng Sim, Xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 18-01-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 18-01-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Lê Ích Thanh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thương Mại Dịch Vụ Thanh Ngọc Phát

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thương Mại Dịch Vụ Thanh Ngọc Phát?

✓ Trả lời: 5801478975

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thương Mại Dịch Vụ Thanh Ngọc Phát?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thương Mại Dịch Vụ Thanh Ngọc Phát chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thương Mại Dịch Vụ Thanh Ngọc Phát?

✓ Trả lời: Păng Sim, Xã Phi Liêng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thương Mại Dịch Vụ Thanh Ngọc Phát là ai?

✓ Trả lời: Lê Ích Thanh

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thương Mại Dịch Vụ Thanh Ngọc Phát?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]