Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Thương Mại Hùng Vương Gold

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Thương Mại Hùng Vương Gold

Cong Ty Co Phan Khoang San Va Thuong Mai Hung Vuong Gold
Mã Số Thuế: 5801463390
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 49 Đa Phú, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 07-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 07-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Nhẩn
Ngành nghề chính: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Thương Mại Hùng Vương Gold

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Thương Mại Hùng Vương Gold?

✓ Trả lời: 5801463390

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Thương Mại Hùng Vương Gold?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Thương Mại Hùng Vương Gold chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Thương Mại Hùng Vương Gold?

✓ Trả lời: Số 49 Đa Phú, Phường 7, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Thương Mại Hùng Vương Gold là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Nhẩn

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Và Thương Mại Hùng Vương Gold?

✓ Trả lời: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

[ad_2]