Công Ty Cổ Phần Hữu Cơ Thuận Nông Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Hữu Cơ Thuận Nông Đà Lạt

Tiếng Anh:

DALAT THUAN NONG ORGANIC JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Huu Co Thuan Nong Da Lat
Mã Số Thuế: 5801471585
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đường số 7, Thôn 1, Xã Đạ Sar, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 24-09-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 24-09-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Đinh Tiến Đăng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Hữu Cơ Thuận Nông Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Hữu Cơ Thuận Nông Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801471585

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Hữu Cơ Thuận Nông Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Hữu Cơ Thuận Nông Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Hữu Cơ Thuận Nông Đà Lạt?

✓ Trả lời: Đường số 7, Thôn 1, Xã Đạ Sar, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Hữu Cơ Thuận Nông Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Đinh Tiến Đăng

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Hữu Cơ Thuận Nông Đà Lạt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]