Công Ty Cổ Phần Hoàng Triều Cương Thổ Việt Nam

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Hoàng Triều Cương Thổ Việt Nam

Cong Ty Co Phan Hoang Trieu Cuong Tho Viet Nam
Mã Số Thuế: 5801481801
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 82 Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 17-03-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 17-03-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: TẠ VĂN HỒNG
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Hoàng Triều Cương Thổ Việt Nam

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Hoàng Triều Cương Thổ Việt Nam?

✓ Trả lời: 5801481801

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Hoàng Triều Cương Thổ Việt Nam?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Hoàng Triều Cương Thổ Việt Nam chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Hoàng Triều Cương Thổ Việt Nam?

✓ Trả lời: Số 82 Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Hoàng Triều Cương Thổ Việt Nam là ai?

✓ Trả lời: TẠ VĂN HỒNG

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Hoàng Triều Cương Thổ Việt Nam?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]