Công Ty Cổ Phần Hoa Lang Biang

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Hoa Lang Biang

Tiếng Anh:

Lang Biang Flowers Join Stock Company

Cong Ty Co Phan Hoa Lang Biang
Mã Số Thuế: 5801460840
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Liêng Bông, Xã Đạ Nhim, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 06-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 06-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thanh Khiết
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Hoa Lang Biang

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Hoa Lang Biang?

✓ Trả lời: 5801460840

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Hoa Lang Biang?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Hoa Lang Biang chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Hoa Lang Biang?

✓ Trả lời: Thôn Liêng Bông, Xã Đạ Nhim, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Hoa Lang Biang là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thanh Khiết

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Hoa Lang Biang?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]