Công Ty Cổ Phần Hoa Đất Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Hoa Đất Đà Lạt

Cong Ty Co Phan Hoa Dat Da Lat
Mã Số Thuế: 5801465408
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 128/3 Trường Xuân, Xã Xuân Trường, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 31-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 31-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Doãn Thị Hồng Nhung
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Hoa Đất Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Hoa Đất Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801465408

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Hoa Đất Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Hoa Đất Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Hoa Đất Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số 128/3 Trường Xuân, Xã Xuân Trường, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Hoa Đất Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Doãn Thị Hồng Nhung

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Hoa Đất Đà Lạt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]