Công Ty Cổ Phần Havana Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Havana Đà Lạt

Cong Ty Co Phan Havana Da Lat
Mã Số Thuế: 5801456178
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 19 Lê Đại Hành, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 28-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 28-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thanh Tâm
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Havana Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Havana Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801456178

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Havana Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Havana Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Havana Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số 19 Lê Đại Hành, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Havana Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thanh Tâm

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Havana Đà Lạt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]