Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Quốc Tế Casa Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Quốc Tế Casa Đà Lạt

Tiếng Anh:

CASA DA LAT INTERNATIONAL EDUCATION JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Giao Duc Quoc Te Casa Da Lat
Mã Số Thuế: 5801488557
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 206/12 Nguyên Tử Lực, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 29-07-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 29-07-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Phan Thị Kiều Oanh
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Quốc Tế Casa Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Quốc Tế Casa Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801488557

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Quốc Tế Casa Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Quốc Tế Casa Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Quốc Tế Casa Đà Lạt?

✓ Trả lời: 206/12 Nguyên Tử Lực, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Quốc Tế Casa Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Phan Thị Kiều Oanh

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Quốc Tế Casa Đà Lạt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]