Công Ty Cổ Phần Gạch Tuynel Bảo Lộc

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Gạch Tuynel Bảo Lộc

Cong Ty Co Phan Gach Tuynel Bao Loc
Mã Số Thuế: 5801453642
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 186 Trần Phú, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 07-01-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 07-01-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Vũ Thành Công
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Gạch Tuynel Bảo Lộc

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Gạch Tuynel Bảo Lộc?

✓ Trả lời: 5801453642

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Gạch Tuynel Bảo Lộc?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Gạch Tuynel Bảo Lộc chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Gạch Tuynel Bảo Lộc?

✓ Trả lời: 186 Trần Phú, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Gạch Tuynel Bảo Lộc là ai?

✓ Trả lời: Vũ Thành Công

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Gạch Tuynel Bảo Lộc?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]