Công Ty Cổ Phần Envy Star

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Envy Star

Tiếng Anh:

Envy Star Joint Stock Company

Cong Ty Co Phan Envy Star
Mã Số Thuế: 5801468303
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: số nhà 03, thôn Lộc Châu 4, Xã Tân Nghĩa, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 22-07-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-07-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Lê Ngọc Toàn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Envy Star

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Envy Star?

✓ Trả lời: 5801468303

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Envy Star?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Envy Star chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Envy Star?

✓ Trả lời: số nhà 03, thôn Lộc Châu 4, Xã Tân Nghĩa, Huyện Di Linh, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Envy Star là ai?

✓ Trả lời: Lê Ngọc Toàn

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Envy Star?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]