Công Ty Cổ Phần Dv – Tm Gạch Không Nung Tbt

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Dv – Tm Gạch Không Nung Tbt

Cong Ty Co Phan Dv – Tm Gach Khong Nung Tbt
Mã Số Thuế: 5801486020
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn K Lót, Xã Tu Tra, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 09-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 09-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Anh Tuấn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Dv – Tm Gạch Không Nung Tbt

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Dv – Tm Gạch Không Nung Tbt?

✓ Trả lời: 5801486020

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Dv – Tm Gạch Không Nung Tbt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Dv – Tm Gạch Không Nung Tbt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Dv – Tm Gạch Không Nung Tbt?

✓ Trả lời: Thôn K Lót, Xã Tu Tra, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Dv – Tm Gạch Không Nung Tbt là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Anh Tuấn

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Dv – Tm Gạch Không Nung Tbt?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]