Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Nhân Hòa Đà Lạt

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Nhân Hòa Đà Lạt

Cong Ty Co Phan Duoc Pham Nhan Hoa Da Lat
Mã Số Thuế: 5801462238
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 01 Pasteur, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 20-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Phạm Hà Thủy Anh
Ngành nghề chính: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Nhân Hòa Đà Lạt

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Nhân Hòa Đà Lạt?

✓ Trả lời: 5801462238

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Nhân Hòa Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Nhân Hòa Đà Lạt chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Nhân Hòa Đà Lạt?

✓ Trả lời: Số 01 Pasteur, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Nhân Hòa Đà Lạt là ai?

✓ Trả lời: Phạm Hà Thủy Anh

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Nhân Hòa Đà Lạt?

✓ Trả lời: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

[ad_2]