Công Ty Cổ Phần Dược Ngọc Duy

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Dược Ngọc Duy

Tiếng Anh:

NGOC DUY PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Duoc Ngoc Duy
Mã Số Thuế: 5801485919
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 73/17 Phan Chu Trinh, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 08-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Phạm Nguyễn Ngọc Duy
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Dược Ngọc Duy

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Dược Ngọc Duy?

✓ Trả lời: 5801485919

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Dược Ngọc Duy?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Dược Ngọc Duy chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Dược Ngọc Duy?

✓ Trả lời: 73/17 Phan Chu Trinh, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Dược Ngọc Duy là ai?

✓ Trả lời: Phạm Nguyễn Ngọc Duy

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Dược Ngọc Duy?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]