Công Ty Cổ Phần Du Lịch Happy Hill

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Happy Hill

Cong Ty Co Phan Du Lich Happy Hill
Mã Số Thuế: 5801450296
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 148 đường Yersin, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 08-12-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-12-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp lý: LÊ THANH HẢI
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Du Lịch Happy Hill

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Du Lịch Happy Hill?

✓ Trả lời: 5801450296

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Du Lịch Happy Hill?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Du Lịch Happy Hill chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Du Lịch Happy Hill?

✓ Trả lời: Số 148 đường Yersin, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Du Lịch Happy Hill là ai?

✓ Trả lời: LÊ THANH HẢI

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Du Lịch Happy Hill?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]