Công Ty Cổ Phần Du Lịch 5 Sao Amazon

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Du Lịch 5 Sao Amazon

Tiếng Anh:

5 Stars Amazon Joint Stock Company

Cong Ty Co Phan Du Lich 5 Sao Amazon
Mã Số Thuế: 5801462679
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 148 đường Yersin, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 27-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Ngô Phi Hùng
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Du Lịch 5 Sao Amazon

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Du Lịch 5 Sao Amazon?

✓ Trả lời: 5801462679

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Du Lịch 5 Sao Amazon?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Du Lịch 5 Sao Amazon chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Du Lịch 5 Sao Amazon?

✓ Trả lời: Số 148 đường Yersin, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Du Lịch 5 Sao Amazon là ai?

✓ Trả lời: Ngô Phi Hùng

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Du Lịch 5 Sao Amazon?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]