Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Khánh Giang Lâm Đồng

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Khánh Giang Lâm Đồng

Cong Ty Co Phan Dich Vu Nong Nghiep Khanh Giang Lam Dong
Mã Số Thuế: 5801460417
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Đưng Tu Pó tiểu khu 123, Xã Đạ Chais, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 02-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Huỳnh Khánh Giang
Ngành nghề chính: Trồng rừng và chăm sóc rừng

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Khánh Giang Lâm Đồng

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Khánh Giang Lâm Đồng?

✓ Trả lời: 5801460417

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Khánh Giang Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Khánh Giang Lâm Đồng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Khánh Giang Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Thôn Đưng Tu Pó tiểu khu 123, Xã Đạ Chais, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Khánh Giang Lâm Đồng là ai?

✓ Trả lời: Huỳnh Khánh Giang

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Khánh Giang Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Trồng rừng và chăm sóc rừng

[ad_2]