Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Việt Á

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Việt Á

Tiếng Anh:

VIET A CONSTRUCTION AND INVESTMENT J.S.C

Cong Ty Co Phan Dau Tu Va Xay Lap Viet A
Mã Số Thuế: 5801480798
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 05 Tô Vĩnh Diện, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 02-03-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 02-03-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Phạm Duy Trung
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Việt Á

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Việt Á?

✓ Trả lời: 5801480798

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Việt Á?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Việt Á chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Việt Á?

✓ Trả lời: Số 05 Tô Vĩnh Diện, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Việt Á là ai?

✓ Trả lời: Phạm Duy Trung

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Lắp Việt Á?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]