Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Tư Vấn Giáo Dục Thiên Tôn

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Tư Vấn Giáo Dục Thiên Tôn

Tiếng Anh:

Thien Ton Investment And Education Consulting Joint Stock Company

Cong Ty Co Phan Dau Tu Va Tu Van Giao Duc Thien Ton
Mã Số Thuế: 5801467853
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 01 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 13-07-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 13-07-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Dụng Tài
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Tư Vấn Giáo Dục Thiên Tôn

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Tư Vấn Giáo Dục Thiên Tôn?

✓ Trả lời: 5801467853

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Tư Vấn Giáo Dục Thiên Tôn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Tư Vấn Giáo Dục Thiên Tôn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Tư Vấn Giáo Dục Thiên Tôn?

✓ Trả lời: Số 01 Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Tư Vấn Giáo Dục Thiên Tôn là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Dụng Tài

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Tư Vấn Giáo Dục Thiên Tôn?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]