Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển V Land

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển V Land

Cong Ty Co Phan Dau Tu Va Phat Trien V Land
Mã Số Thuế: 5801480935
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: BL04 Yersin, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 03-03-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 03-03-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Trọng Vạn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển V Land

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển V Land?

✓ Trả lời: 5801480935

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển V Land?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển V Land chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển V Land?

✓ Trả lời: BL04 Yersin, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển V Land là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Trọng Vạn

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển V Land?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]