Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Tập Đoàn Liên Minh Bcons

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Tập Đoàn Liên Minh Bcons

Cong Ty Co Phan Dau Tu Va Phat Trien Tap Doan Lien Minh Bcons
Mã Số Thuế: 5801472885
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 1K Yersin, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 19-10-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 19-10-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: ĐẶNG VĂN ĐẠT
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Tập Đoàn Liên Minh Bcons

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Tập Đoàn Liên Minh Bcons?

✓ Trả lời: 5801472885

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Tập Đoàn Liên Minh Bcons?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Tập Đoàn Liên Minh Bcons chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Tập Đoàn Liên Minh Bcons?

✓ Trả lời: Số 1K Yersin, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Tập Đoàn Liên Minh Bcons là ai?

✓ Trả lời: ĐẶNG VĂN ĐẠT

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Tập Đoàn Liên Minh Bcons?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]