Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Kaolin Kht

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Kaolin Kht

Cong Ty Co Phan Dau Tu San Xuat Kaolin Kht
Mã Số Thuế: 5801452021
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Quyết Thắng, Xã Phú Sơn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 21-12-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 21-12-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp lý: Đỗ Đình Kiên
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Kaolin Kht

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Kaolin Kht?

✓ Trả lời: 5801452021

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Kaolin Kht?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Kaolin Kht chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Kaolin Kht?

✓ Trả lời: Thôn Quyết Thắng, Xã Phú Sơn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Kaolin Kht là ai?

✓ Trả lời: Đỗ Đình Kiên

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Kaolin Kht?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]