Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thiết Bị Y Tế Germany

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thiết Bị Y Tế Germany

Cong Ty Co Phan Dau Tu Phat Trien Thiet Bi Y Te Germany
Mã Số Thuế: 5801449318
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 9E Đống Đa, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 30-11-2020
Ngày bắt đầu hoạt động: 30-11-2020
Năm tài chính: 2020
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thị Khéo
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thiết Bị Y Tế Germany

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thiết Bị Y Tế Germany?

✓ Trả lời: 5801449318

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thiết Bị Y Tế Germany?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thiết Bị Y Tế Germany chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thiết Bị Y Tế Germany?

✓ Trả lời: 9E Đống Đa, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thiết Bị Y Tế Germany là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Khéo

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thiết Bị Y Tế Germany?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]