Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thiên Ấn Việt Nam

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thiên Ấn Việt Nam

Tiếng Anh:

Thien An Viet Nam Investment And Development Joint Stock Company

Cong Ty Co Phan Dau Tu Phat Trien Thien An Viet Nam
Mã Số Thuế: 5801459820
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 177/11 Nguyễn Văn Cừ, Phường Lộc Phát, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 25-03-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-03-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Trần Chí Vĩ
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thiên Ấn Việt Nam

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thiên Ấn Việt Nam?

✓ Trả lời: 5801459820

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thiên Ấn Việt Nam?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thiên Ấn Việt Nam chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thiên Ấn Việt Nam?

✓ Trả lời: 177/11 Nguyễn Văn Cừ, Phường Lộc Phát, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thiên Ấn Việt Nam là ai?

✓ Trả lời: Trần Chí Vĩ

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thiên Ấn Việt Nam?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]