Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Sinh Thái Rừng & Du Lịch Nghỉ Dưỡng Lâm Đồng

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Sinh Thái Rừng & Du Lịch Nghỉ Dưỡng Lâm Đồng

Tiếng Anh:

Lam Dong Investment In Forest Ecology Development And Tourist Resort Joint Stock Company

Cong Ty Co Phan Dau Tu Phat Trien Sinh Thai Rung & Du Lich Nghi Duong Lam Dong
Mã Số Thuế: 5801464066
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: số 10 đường Trần Phú, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 14-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 14-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Thị Phương Liên
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Sinh Thái Rừng & Du Lịch Nghỉ Dưỡng Lâm Đồng

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Sinh Thái Rừng & Du Lịch Nghỉ Dưỡng Lâm Đồng?

✓ Trả lời: 5801464066

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Sinh Thái Rừng & Du Lịch Nghỉ Dưỡng Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Sinh Thái Rừng & Du Lịch Nghỉ Dưỡng Lâm Đồng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Sinh Thái Rừng & Du Lịch Nghỉ Dưỡng Lâm Đồng?

✓ Trả lời: số 10 đường Trần Phú, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Sinh Thái Rừng & Du Lịch Nghỉ Dưỡng Lâm Đồng là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Phương Liên

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Sinh Thái Rừng & Du Lịch Nghỉ Dưỡng Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]