Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Bđs Hoàng Gia

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Bđs Hoàng Gia

Cong Ty Co Phan Dau Tu Phat Trien Bds Hoang Gia
Mã Số Thuế: 5801462580
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 1 Pasteur, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 26-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 26-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Văn Thu
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Bđs Hoàng Gia

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Bđs Hoàng Gia?

✓ Trả lời: 5801462580

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Bđs Hoàng Gia?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Bđs Hoàng Gia chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Bđs Hoàng Gia?

✓ Trả lời: Số 1 Pasteur, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Bđs Hoàng Gia là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Thu

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Bđs Hoàng Gia?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]