Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch Sinh Thái Thụ Mộc

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch Sinh Thái Thụ Mộc

Cong Ty Co Phan Dau Tu Du Lich Sinh Thai Thu Moc
Mã Số Thuế: 5801462407
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 112 Lý Tự Trọng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 23-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 23-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Duy Đoan
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch Sinh Thái Thụ Mộc

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch Sinh Thái Thụ Mộc?

✓ Trả lời: 5801462407

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch Sinh Thái Thụ Mộc?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch Sinh Thái Thụ Mộc chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch Sinh Thái Thụ Mộc?

✓ Trả lời: Số 112 Lý Tự Trọng, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch Sinh Thái Thụ Mộc là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Duy Đoan

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Du Lịch Sinh Thái Thụ Mộc?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]