Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thị Masterpiece Homes

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thị Masterpiece Homes

Tiếng Anh:

MASTERPIECE HOMES JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Dau Tu Do Thi Masterpiece Homes
Mã Số Thuế: 5801464820
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 54 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 25-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: ĐẶNG NGỌC BĂNG
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thị Masterpiece Homes

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thị Masterpiece Homes?

✓ Trả lời: 5801464820

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thị Masterpiece Homes?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thị Masterpiece Homes chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thị Masterpiece Homes?

✓ Trả lời: Số 54 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thị Masterpiece Homes là ai?

✓ Trả lời: ĐẶNG NGỌC BĂNG

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thị Masterpiece Homes?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]