Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đèo Cả – Lâm Đồng

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đèo Cả – Lâm Đồng

Tiếng Anh:

Deo Ca – Lam Dong Investment Stock Company

Cong Ty Co Phan Dau Tu Deo Ca – Lam Dong
Mã Số Thuế: 5801461788
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 68 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 15-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 15-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Phan Văn Thắng
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đèo Cả – Lâm Đồng

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đèo Cả – Lâm Đồng?

✓ Trả lời: 5801461788

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đèo Cả – Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đèo Cả – Lâm Đồng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đèo Cả – Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Số 68 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đèo Cả – Lâm Đồng là ai?

✓ Trả lời: Phan Văn Thắng

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đèo Cả – Lâm Đồng?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]