Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bdv

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bdv

Cong Ty Co Phan Dau Tu Bdv
Mã Số Thuế: 5801473293
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ dân phố Đồng Tân, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 27-10-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-10-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Trần Quang Vũ
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bdv

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bdv?

✓ Trả lời: 5801473293

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bdv?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bdv chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bdv?

✓ Trả lời: Tổ dân phố Đồng Tân, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bdv là ai?

✓ Trả lời: Trần Quang Vũ

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bdv?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]