Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Cloud Land

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Cloud Land

Tiếng Anh:

CLOUD LAND REAL ESTATE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Dau Tu Bat Dong San Cloud Land
Mã Số Thuế: 5801483485
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 165 Nguyễn Văn Cừ, Phường Lộc Phát, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 21-04-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 21-04-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Văn Thọ
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Cloud Land

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Cloud Land?

✓ Trả lời: 5801483485

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Cloud Land?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Cloud Land chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Cloud Land?

✓ Trả lời: 165 Nguyễn Văn Cừ, Phường Lộc Phát, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Cloud Land là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Văn Thọ

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Cloud Land?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]