Công Ty Cổ Phần Đăng Kiểm 189

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Đăng Kiểm 189

Cong Ty Co Phan Dang Kiem 189
Mã Số Thuế: 5801486528
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 149 đường Bà Gia, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 22-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Đức Thiết; Ninh Văn Tùn
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Đăng Kiểm 189

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Đăng Kiểm 189?

✓ Trả lời: 5801486528

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Đăng Kiểm 189?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Đăng Kiểm 189 chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Đăng Kiểm 189?

✓ Trả lời: Số 149 đường Bà Gia, Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Đăng Kiểm 189 là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Đức Thiết; Ninh Văn Tùn

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Đăng Kiểm 189?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]