Công Ty Cổ Phần Dalaxa

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Dalaxa

Cong Ty Co Phan Dalaxa
Mã Số Thuế: 5801485771
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thôn Xuân Thành, Xã Xuân Thọ, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 08-06-2022
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-06-2022
Năm tài chính: 2022
Người đại diện pháp lý: Đỗ Khắc Thi
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Dalaxa

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Dalaxa?

✓ Trả lời: 5801485771

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Dalaxa?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Dalaxa chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Dalaxa?

✓ Trả lời: Thôn Xuân Thành, Xã Xuân Thọ, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Dalaxa là ai?

✓ Trả lời: Đỗ Khắc Thi

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Dalaxa?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]