Công Ty Cổ Phần Dalat Sgb

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Dalat Sgb

Tiếng Anh:

Dalat Sgb Joint Stock Company

Cong Ty Co Phan Dalat Sgb
Mã Số Thuế: 5801469522
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: B26 KQH Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 18-08-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 18-08-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Tiến Hưng
Ngành nghề chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Dalat Sgb

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Dalat Sgb?

✓ Trả lời: 5801469522

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Dalat Sgb?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Dalat Sgb chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Dalat Sgb?

✓ Trả lời: B26 KQH Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Dalat Sgb là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Tiến Hưng

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Dalat Sgb?

✓ Trả lời: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

[ad_2]