Công Ty Cổ Phần Dalat Sbg

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Dalat Sbg

Tiếng Anh:

DALAT SBG JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Dalat Sbg
Mã Số Thuế: 5801464901
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 10B Huyền Trân Công Chúa, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 25-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Quang Huy
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Dalat Sbg

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Dalat Sbg?

✓ Trả lời: 5801464901

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Dalat Sbg?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Dalat Sbg chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Dalat Sbg?

✓ Trả lời: Số 10B Huyền Trân Công Chúa, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Dalat Sbg là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Quang Huy

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Dalat Sbg?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]