Công Ty Cổ Phần Dalat-prenn

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Dalat-prenn

Tiếng Anh:

Dalat-prenn Incorporated

Cong Ty Co Phan Dalat-prenn
Mã Số Thuế: 5801462333
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 60 Cổ Loa, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 22-04-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-04-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Hồ Minh Thông Đ
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Dalat-prenn

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Dalat-prenn?

✓ Trả lời: 5801462333

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Dalat-prenn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Dalat-prenn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Dalat-prenn?

✓ Trả lời: Số 60 Cổ Loa, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Dalat-prenn là ai?

✓ Trả lời: Hồ Minh Thông Đ

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Dalat-prenn?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]