Công Ty Cổ Phần Dalat Nature

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Dalat Nature

Tiếng Anh:

Dalat Nature Joint Stock Company

Cong Ty Co Phan Dalat Nature
Mã Số Thuế: 5801464002
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: B26, KQH Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Ngày cấp GPKD: 14-05-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 14-05-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp lý: Lê Thị Hồng Quý
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Dalat Nature

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Dalat Nature?

✓ Trả lời: 5801464002

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Dalat Nature?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Dalat Nature chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Dalat Nature?

✓ Trả lời: B26, KQH Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện pháp luật của Công Ty Cổ Phần Dalat Nature là ai?

✓ Trả lời: Lê Thị Hồng Quý

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Dalat Nature?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]